Actueel

Omgevingsvisie inclusief leefomgeving

De adviesraad houdt zich bezig met de ontwikkelingen omtrent de omgevingsvisie die door de gemeente wordt opgesteld. De leefomgeving, het sociaal domein, maakt onderdeel uit van de nieuwe omgevingsvisie.

Voor de nieuwe omgevingsvisie vindt de adviesraad het van belang dat wordt meegenomen dat iedereen kan meedoen {een inclusieve samenleving}. Vandaar dat de adviesraad aan het college van B&W heeft geadviseerd toegankelijkheid als thema mee te nemen. Denk hierbij o.m. aan fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte voor mensen in een rolstoel, aan het kunnen gebruiken van de gemeentelijke website ook voor mensen, die slechtziend, blind en doof zijn, de speeltuinen er zijn voor alle kinderen.

Nieuwe aanbestedingen.
Eind 2020 lopen meerdere overeenkomsten af van de gemeente met partijen die maatschappelijke zorg en ondersteuning leveren. Denk hierbij o.m. aan de Driemaster. Daarnaast krijgt de gemeente er nieuwe taken bij zoals taalonderwijs voor nieuwkomers. Om die reden is de gemeente een traject gestart om te kijken hoe zij opdrachten (opnieuw) kan uitzetten in de markt. Als adviesraad blijven wij dit traject van dichtbij volgen. De adviesraad vindt het belangrijk dat duidelijke opdrachten worden uitgezet zodat marktpartijen de juiste ondersteuning kunnen bieden binnen het sociaal domein. Waar nodig brengen wij advies uit op dit traject.

Hieronder vindt u een link naar het jaarverslag van de adviesraad Kaag en Braassem over 2019.

Jaarverslag 2019

U kunt contact met ons opnemen via:

 

info@asd-kaagenbraassem.nl