Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Kaag en Braassem. Als raad geven wij advies aan het college van burgemeesters en wethouders. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet binnen het Sociale Domein vallen. We adviseren zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de inwoners. Daarbij baseren wij ons op informatie en ervaringen van gebruikers, mantelzorgers en op kennis van professionals.

 

 

 

 

 

De ASD is van en voor de inwoners en dan vooral de kwetsbare inwoners. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke inwoner in Kaag en Braassem zo goed als mogelijk mee kan doen.

De ASD is onafhankelijk en bestaat uit betrokken vrijwilligers. Allemaal inwoners die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen. Het Sociaal Domein is een heel breed terrein, daarom is de ASD in 5 Domeinen verdeeld:

  • Geestelijke Zorg,
  • Wmo,
  • Jeugd,
  • Werk en inkomen
  • Wonen

 

Op deze site vindt u informatie over de adviezen die zijn uitgebracht aan de gemeente.

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering op het terrein van voorzieningen, zorg, jeugdhulp, werk en inkomen of welzijn, laat het ons weten: info@ASD.KaagenBraassem