Adviesraad
Sociaal Domein
Kaag en Braassem

De adviesraad zoekt nieuwe leden!

Iets voor u? Klik hier!

 

Reageer of woon een vergadering bij!

info@asd-kaagenbraassem.nl

Welkom

Welkom bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Kaag en Braassem. Als raad geven wij advies aan het college van burgemeesters en wethouders. Deze adviezen betreffen alle onderwerpen die binnen het Sociaal Domein vallen en richten zich op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. We adviseren zowel gevraagd als ongevraagd. Dat betekent dat het college ons gericht om advies kan vragen, maar u kunt zelf ook een onderwerp aandragen bij ons. Bij ieder advies kijken we naar de best haalbare situatie voor de inwoners van de gemeente Kaag en Braassem. We baseren ons bij de adviesvorming op informatie en ervaringen van gebruikers, mantelzorgers en op kennis van professionals.

De ASD is van en voor de inwoners en dan vooral de kwetsbare inwoners. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke inwoner in Kaag en Braassem zo goed als mogelijk mee kan doen.

De ASD is onafhankelijk en haar leden zijn betrokken vrijwilligers. Allemaal inwoners die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociaal Domein spelen. Het Sociaal Domein is een heel breed terrein, daarom heeft  de ASD haar activiteiten over  8 portefeuilles verdeeld.

Portefeuilles adviesraad

Op deze site vindt u informatie over de adviezen die zijn uitgebracht aan de gemeente.

De adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem overlegt één keer per maand. In principe altijd de eerste dinsdag van de maand.

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering op het terrein van voorzieningen, zorg, jeugdhulp, werk en inkomen of welzijn, laat het ons weten: info@asd-kaagenbraassem.nl.

 

U kunt contact met ons opnemen via:

 

info@asd-kaagenbraassem.nl