Uitgebrachte adviezen

Op deze pagina vindt u de door de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Kaag en Braassem uitgebrachte adviezen. Deze adviezen geven wij gevraagd en ongevraagd. U vindt een korte beschrijving van het betreffende onderwerp en kunt via de bijbehorende link het advies doorlezen.

Alle adviezen op een rijtje

Arbeidsmigranten

2 november 2021

Arbeidsmigranten

Advies arbeidsmigranten

 

Subsidieprogramma Welzijn en Preventie

30 september 2020

Subsidieprogramma Welzijn en Preventie

Advies op het subsidieprogramma Welzijn en preventie

 

Inspraaknotitie op nota (concept) Omgevingsvisie

16 september 2020

INSPRAAK op de Nota van Beantwoording – concept Omgevingsvisie

Inspraaknotitie op nota concept Omgevingsvisie

 

Zienswijze en advies (concept) Omgevingsvisie

2 juli 2020

Zienswijze en advies aan het College van B en W op de (concept) Omgevingsvisie

Advies en zienswijze op concept omgevingsvisie

 

Bevraging bij het cliënt ervaringsonderzoek

8 juni 2020

Advies inzake de bevraging bij het cliënt ervaringsonderzoek

Bevraging cliëntenervaringsonderzoek 2019

 

Advies mantelzorgondersteuning in crisistijd

14 april 2020

Ongevraagd advies ten behoeve van Mantelzorgondersteuning in tijden van een crisis

Ongevraagd advies mantelzorgondersteuning in crisistijd 14 april 2020

 

(Concept) Omgevingsvisie

10 maart 2020

Reactie advies aan College van B en W op de (concept) Omgevingsvisie

Advies op de Omgevingsvisie 10 maart 2020

 

Omgevingsvisie

September 2019

Ongevraagd advies ten behoeve van de Opgaven voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie

Omgevingsvisie september 2019

 

Sociaal Domein

Juli 2019

Een advies aan College van B en W op de (concept) wijzigingen in de verordening, toelichting en nadere regels Sociaal Domein Kaag en Braassem

Sociaal Domein juli 2019

 

Blijf in de buurt/ Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW)

9 mei 2019

Vragen aan College van B en W over Blijf in de Buurt/Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen(BW)

Blijf in de buurt, MO en BW 9 mei 2019

 

Regiotaxi

22 juli 2019

Reactie op de vragen van de enquête over het gebruik van de Regiotaxi

Regiotaxi 22 juli 2019

 

Focusbrief Dementie

19 juni 2019

Ongevraagd advies en vragen over de focusbrief dementie

Focusbrief dementie 19 juni 2019

 

Huisvestingsverordening

4 februari 2019

Ongevraagd advies met betrekking tot de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

Huisvestingsverordening 4 februari 2019

 

U kunt contact met ons opnemen via:

 

info@asd-kaagenbraassem.nl