Uitgebrachte adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Kaag en Braassem brengt regelmatig adviezen uit. Wij doen dit gevraagd en ongevraagd. Via de bijbehorende link kan het hele advies worden gedownload.

 

Jaarverslag

Onlangs heeft de ASD het jaarverslag 2023 uitgebracht. Deze kunt u hier lezen.

Alle adviezen op een rijtje

Advies Zienswijze visie huiselijk geweld

21 november 2023

Geweld thuis samen aanpakken

Advies Zienswijze visie huiselijk geweld

Advies op wijzigingen Verordening en Nadere regels sociaal domein

22 oktober 2023

Advies verordening en nadere regels sociaal domein

Advies op wijzigingen Verordening en Nadere regels sociaal domein

Wijziging jeugdhulp en oprichting lokaal jeugd- en gezinsteam

28 september 2023

(ongevraagd) Advies wijziging jeugdhulp en oprichting lokaal jeugd- en gezinsteam

Advies jeugdhulp en lokaal jeugd en gezinsteam ASD Kaag en Braassem ws

 

Bibliotheek- voorzieningen

31 augustus 2023

(ongevraagd) Advies over de bibliotheekvoorzieningen

Ongevraagd Advies Bibliotheekvoorziening Adviesraad Sociaal Domein

 

Programma Welzijn en Preventie

20 juli 2023

Advies op de conceptversie Programma Welzijn en Preventie

Advies Programma Welzijn en Preventie

 

Maatschappelijke agenda 3.0

20 juli 2023

Advies op de conceptversie MAG 3.0

Advies Maatschappelijke Agenda 3.0

 

Advies op aanbestedings-document huishoudelijke ondersteuning

23 juni 2022

Advies op aanbestedingsdocument huishoudelijke ondersteuning

Advies aanbesteding huishoudelijke ondersteuning

 

Advies bij opdracht ondersteuning met wonen

12 juni 2022

Advies bij opdracht ondersteuning met wonen

Advies bij opdracht ondersteuning met wonen

 

Inspraak Subsidieregeling Opvang Rijnstreek

10 juni 2022

Inspraak Subsidieregeling Opvang Rijnstreek

inspraak op subsidieregeling opvang Rijnstreek

 

Advies aan de formateur

25 maart 2022

Advies aan de formateur

Advies aan de formateur 

 

Regeling Parkeer-voorzieningen

24 januari 2022

Regeling Parkeervoorzieningen

Regeling parkeervoorzieningen

 

Arbeidsmigranten

2 november 2021

Arbeidsmigranten

Advies arbeidsmigranten

 

Subsidieprogramma Welzijn en Preventie

30 september 2020

Subsidieprogramma Welzijn en Preventie

Advies op het subsidieprogramma Welzijn en preventie

 

Inspraaknotitie op nota (concept) Omgevingsvisie

16 september 2020

INSPRAAK op de Nota van Beantwoording – concept Omgevingsvisie

Inspraaknotitie op nota concept Omgevingsvisie

 

Zienswijze en advies (concept) Omgevingsvisie

2 juli 2020

Zienswijze en advies aan het College van B en W op de (concept) Omgevingsvisie

Advies en zienswijze op concept omgevingsvisie

 

Bevraging bij het cliënt ervaringsonderzoek

8 juni 2020

Advies inzake de bevraging bij het cliënt ervaringsonderzoek

Bevraging cliëntenervaringsonderzoek 2019

 

Advies mantelzorgondersteuning in crisistijd

14 april 2020

Ongevraagd advies ten behoeve van Mantelzorgondersteuning in tijden van een crisis

Ongevraagd advies mantelzorgondersteuning in crisistijd 14 april 2020

 

(Concept) Omgevingsvisie

10 maart 2020

Reactie advies aan College van B en W op de (concept) Omgevingsvisie

Advies op de Omgevingsvisie 10 maart 2020

 

Omgevingsvisie

September 2019

Ongevraagd advies ten behoeve van de Opgaven voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie

Omgevingsvisie september 2019

 

Sociaal Domein

Juli 2019

Een advies aan College van B en W op de (concept) wijzigingen in de verordening, toelichting en nadere regels Sociaal Domein Kaag en Braassem

Sociaal Domein juli 2019

 

Blijf in de buurt/ Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW)

9 mei 2019

Vragen aan College van B en W over Blijf in de Buurt/Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen(BW)

Blijf in de buurt, MO en BW 9 mei 2019

 

Regiotaxi

22 juli 2019

Reactie op de vragen van de enquête over het gebruik van de Regiotaxi

Regiotaxi 22 juli 2019

 

Focusbrief Dementie

19 juni 2019

Ongevraagd advies en vragen over de focusbrief dementie

Focusbrief dementie 19 juni 2019

 

Huisvestings-verordening

4 februari 2019

Ongevraagd advies met betrekking tot de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

Huisvestingsverordening 4 februari 2019

 

U kunt contact met ons opnemen via:

info@asd-kaagenbraassem.nl

Vacatures