Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Samenleven en meedoen in onze maatschappij zijn voor iedereen belangrijk. Als het moeilijk is door ziekte, beperking, ouderdom of tegenslag om thuis zelfredzaam te blijven dan kun je beroep doen op de Wmo.

De gemeente is volgens die wet verplicht om ondersteuning, opvang en beschermd wonen te bieden. Denk daarbij aan voorzieningen en hulpmiddelen; zoals huishoudelijke hulp, ondersteuning door en voor mantelzorgers, een rolstoel, een aanpassing aan je woning, hulp bij begeleiding in jouw dagelijkse leven.

 

Geestelijke zorg

Er zijn veel vormen van psychische aandoeningen die het leven behoorlijk kunnen beïnvloeden.

Ben je sociaal kwetsbaar en heb je zorg of ondersteuning nodig, dan heeft de gemeente binnen de Wmo de taak om jou te helpen die hulp te zoeken binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg).

Je kunt hierbij denken aan het regelen en begeleiden in het beter kunnen deelnemen aan de samenleving, aan dagbesteding, ontmoetingen en cursussen. Ook organiseert de gemeente activiteiten die erop zijn gericht om eenzaamheid tegen te gaan, structuur in het dagelijkse leven te bieden en inwoners te activeren.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid van Kaag en Braassem. Om goed te kunnen adviseren hebben wij de ervaringen van inwoners, die gebruik maken van Wmo-voorzieningen, nodig. Heb je ervaringen die je kunt en wilt delen met ons, laat dat dan weten via info@asd-kaagenbraassem.nl.

N.B. de ASD behandelt geen klachten. Heeft u een klacht over de uitvoering van de Wmo dan kunt u contact opnemen met de organisatie die uw voorziening levert of de gemeente. Deze organisaties hebben een klachtencommissie.

 

 

U kunt contact met ons opnemen via:

info@asd-kaagenbraassem.nl

Vacatures