Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis hulp nodig heeft, zodat men zelfredzaam kan blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving. Dit geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt of niet. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om deze groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, ondersteuning mantelzorgers, een rolstoel,  of een aanpassing aan de woning.

De ASD speelt een rol bij de uitvoering en toepassing van de Wmo. De functie van de ASD is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van burgemeester en wethouders over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid van Kaag en Braassem. Om goed te kunnen adviseren maakt de ASD gebruik van de ervaringen van inwoners/gebruikers van Wmo voorzieningen.

Uw ervaring met de Wmo kunt u ons laten weten via info@asd-kaagenbraassem.nl.

N.B. de ASD behandelt geen klachten. Indien u een klacht heeft over de uitvoering van de Wmo dan kunt u contact opnemen met de organisatie die uw voorziening levert of de gemeente.

U kunt contact met ons opnemen via:

 

info@asd-kaagenbraassem.nl