Wie zijn wij

Als leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn wij de ogen en oren van de inwoners van Kaag en Braassem. Wij houden in de gaten of het gevoerde sociaal beleid hun belang in het dagelijks leven dient. Wij staan in nauw contact met de ambtenaren van de gemeente Kaag en Braassem en onderhouden ook contacten met individuen en organisaties die actief zijn in het sociaal domein.

De Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem bestaat maximaal uit vijftien leden. Vier van ons vormen het dagelijks bestuur: Vacant (voorzitter), Daniëlle van Scheppingen (waarnemend voorzitter), Hans Witvoet (penningmeester) en Liset van Steenbrugge (secretaris).

Wij werken in drie portefeuille groepen. Iedere groep heeft een aantal sociale thema’s onder de hoede. Hieronder stellen wij ons voor.

Wij zoeken regelmatig nieuwe leden. Klik  HIER voor informatie over de vacatures.

Sinds het voorjaar van 2022 werken we met een aspirant-lidmaatschap. Als je je belangstelling in een kennismakingsgesprek kenbaar hebt gemaakt, draai je een aantal maanden mee met vergaderingen, portefeuille groepen en doe je andere relevante ervaring op om daarna gezamenlijk in een gesprek te besluiten of je deze kennismaking wilt voortzetten in een definitief lidmaatschap.

 

De leden van de adviesraad

Daniëlle van Scheppingen

Waarnemend voorzitter

Maatschappelijke betrokkenheid, dat is voor mij een belangrijke drijfveer. Reden dat ik sinds januari 2019 lid ben van de adviesraad Sociaal Domein. Via deze weg wil ik me inzetten voor  de inwoners van de gemeente die gebruik (moeten) maken van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet. Ik woon met man en dochter in Roelofarendsveen en werk bij UWV. Tevens ben ik vrijwilligster bij stichting Geef Gehandicapten Kans. Ook was ik een aantal jaren lid van de Raad van Toezicht van Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade. Mijn kennis en ervaring zet ik graag in binnen de adviesraad.

E-mail: voorzitter@asd-kaagenbraassem.nl

 

Liset van Steenbrugge

Secretaris

Sinds september 2019 ben ik verbonden aan de adviesraad als notulist. Ik woon met mijn partner in Leimuiden en werk als coach en therapeut vlakbij huis. Ik ben ouder in een samengesteld gezin van vijf kinderen die inmiddels allemaal zijn uitgevlogen. Voor ik mijn eigen praktijk begon in 2007 ben ik altijd werkzaam geweest in het onderwijs, zowel voor de klas als in het management en ben ik jaren bestuurlijk actief geweest in het Protestants Christelijk basisonderwijs.

Na anderhalf jaar heb ik het notuleren ingebed in een algemeen secretariële rol binnen de adviesraad. Inhoudelijk heb ik veel affiniteit met dit beleidsterrein en wordt mij steeds duidelijker hoeveel werk er verzet wordt in onze gemeente in dit belangrijke domein. De rol van de adviesraad hierin acht ik van groot belang. Ik vind het daarom heel fijn om daar in ondersteunende zin een bijdrage aan te kunnen leveren en zo ook mijn steentje bij te dragen aan een leefbaar en sociaal klimaat in de gemeente waar ik al sinds 1984 deel van uitmaak.

E-mail: secretariaat@asd-kaagenbraassem.nl

Paul de Greeve

Lid

Sinds 1972 woon ik met Suzan in Leimuiden. Wij wilden direct aan het water wonen en vonden in Leimuiden een prima plek.

Wij maakten vele tochtjes naar de Westeinder, De Braassem en de Kagerplassen. Zeilen op de Randmeren en in Friesland waren onze vakantiebestemmingen.

Voorts kon de jeugd heerlijk spelen op de dijk. Ik herinner mij gitaarmuziek bij een kampvuur(tje) en gevolgd door een nachtje slapen in een van de tenten.

Wij hebben twee zonen en vier kleinkinderen die positief in het leven staan.

Als groot voorstander van medezeggenschap was ik enkele jaren voorzitter van een Ondernemingsraad die tijdens enkele moeilijke momenten haar bestaansrecht  heeft bewezen. Wonende in Leimuiden was ik in 1976 een van de oprichters van Leimuiden 2000, een politieke partij die burgerparticipatie hoog in het vaandel had. De komst van peuterspeelplaats is mede door de nieuwe groepering mogelijk gemaakt. Onze komst en die van de VVD werkten als een katalysator bij de totstandkoming van het CDA, de fusie van de twee regerende christelijke partijen.

Door twee gemeentelijke herindelingen is deze partij opgegaan in een lokale partij.

Gedurende enkele jaren heb ik als energiecoach vele inwoners van Leimuiden geïnformeerd over energiebesparende maatregelen waaronder het isoleren van het huis, de aanschaf van led-lampen en een verantwoord gebruik van de centrale verwarming.

Als lid van de ASD zet ik mij in voor de belangen van alle inwoners, vooral voor degenen die ondersteuning in welke vorm dan ook nodig hebben.

Door ook te vergaderen in de woonkernen van de Gemeente Kaag & Braassem hoop ik geïnformeerd te worden over hetgeen de inwoners van K&B bezighoudt.

Dankzij een goede verstandhouding met de betrokken ambtenaren zullen de adviezen van de ASD naar waarde worden geschat.

Zo doende.

 

Mariëlle Wiltenburg

Lid

De opgave die de gemeente heeft ten aanzien van de WMO, participatie en jeugd is heel groot. Ik heb inmiddels ruim 25 jaar ervaring in de zorg. Ooit begonnen als verpleegkundige, maar inmiddels heb ik ook als beleidsmedewerker, adviseur en manager binnen diverse sectoren van de zorg gewerkt. De laatste jaren werk ik als adviseur in de ouderenzorg en binnen het sociaal domein. Als lid van de ASD Kaag en Braassem hoop ik meerwaarde te kunnen bieden met mijn kennis en ervaring over het sociaal domein, de ouderenzorg en de jeugdzorg en natuurlijk als inwoner van Kaag en Braassem. Ik woon sinds 2009 in Woubrugge.

 

Andries Domburg

Lid

Sinds februari 2021 wonen mijn vrouw en ik in Woubrugge. Een aantal maanden later viel mijn oog
op de vacature voor de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van onze gemeente. Na een periode van
meelopen ben ik lid van de adviesraad geworden.

Mijn professionele ervaring ligt op het gebied van de accountancy en ICT. Daarnaast ben ik een
aantal jaren lid geweest van een ondernemingsraad van een consultancy bedrijf in Eindhoven. Vanuit
mijn loopbaan van ruim 30 jaar in de accountancy en ICT wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om
een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en sociale vraagstukken waar de
gemeente zich voor geplaatst ziet en verantwoordelijkheid voor draagt.

Ik vind het belangrijk dat wij als bewoners opkomen voor de belangen en het welzijn van de inwoners
van Kaag en Braassem, die aangewezen zijn op maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de
Participatiewet en andere gemeentelijke initiatieven. Ik wil er graag aan bijdragen dat elke inwoner
van Kaag en Braassem op een prettige manier kan leven in onze gemeente. Het is daarbij van belang
dat iedereen kan meedoen en dat de belangen van kwetsbare burgers goed worden behartigd en
beschermd.

 

Hans Witvoet

Penningmeester

In 2012 ben ik toegetreden tot de adviesraad.  Mijn vrouw en ik wonen nu 42 jaar in respectievelijk Alkemade en Kaag en Braassem. Onze twee kinderen zijn naar elders vertrokken, maar met onze kleinkinderen komen ze regelmatig naar ons dorp. Ik heb 34 jaar een leidinggevende functie bekleed bij het basisonderwijs in onze gemeente, waarvan de laatste 11 jaar als algemeen directeur van de SSBA.

Naast de interesse voor de jeugd (jeugdzorg in het bijzonder) heb ik ook de nodige kennis opgedaan als bestuurslid en later commissaris van de woningbouwvereniging (voorheen WBV ALKEMADE).

Als vrijwilliger bij de Papierwinkel en als Cliëntondersteuner kom ik ook regelmatig onderwerpen tegen op allerlei gebied aangaande het sociaal domein.

Tel. nr.:  06-55155052

 

Leny van Luling

Lid

Sinds februari 2018 ben ik lid en tevens voorzitter van de ASD Kaag en Braassem. Ik ben gehuwd en wij wonen sinds 1972 in Woubrugge. Tijdens mijn loopbaan heb ik verschillende functies gehad in diverse takken van het sociaal domein. Eerst bij een gezinsvoogdijvereniging, vervolgens 36 jaar in diverse functies bij meerdere gemeenten. Daarnaast heb ik in enkele commissies gezeten en privé ben ik al geruime tijd mantelzorger. Al deze kennis en ervaring kan ik nu gebruiken voor de ASD.

E-mail: lvanluling@asd-kaagenbraassem.nl

Tel.: 06-51536292

Leo Straathof

Lid

Sinds april 2022 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Mijn ervaring ligt op het gebied van de accountancy (openbaar accountant). Daarnaast heb ik op verschillende terreinen bestuurlijke en toezichthoudende ervaring opgedaan.

Eén van deze terreinen betreft de gezondheidszorg. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenleving alleen dan goed kan functioneren als iedereen, zoveel mogelijk, in staat wordt gesteld “om mee te doen”. In dit kader heeft de een meer ondersteuning nodig dan de ander. Graag breng ik mijn ervaring en kennis in om dit “meedoen” mogelijk te maken binnen onze gemeente. Sinds medio 2022 ben ik via De Driemaster betrokken bij het ondersteunen van statushouders bij het vinden van werk.

G.R. Kempenaar

Lid

Graag lever ik door mijn deelname in de Adviesraad Sociaal Domein mijn bijdrage aan de gemeente waar ik met ons gezin al 25 jaar woon. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam in diverse functies in de jeugdzorg. Graag combineer ik in adviezen mijn persoonlijke en professionele ervaring met signalen uit mijn netwerk.

Ik merk op dat er veel kennis van het sociaal domein gebundeld is in de Adviesraad. Het geeft mij persoonlijk goede energie om die gezamenlijk in te zetten voor onze gemeente Kaag en Braassem.

John Mes

Lid

Hallo, ik ben John en woon met Marianne in Leimuiden in een appartement. Dit appartement hebben we in 2011 betrokken, nadat mijn lichamelijke beperkingen me in onze vorige woning steeds meer parten gingen spelen. Alles is nu gelijkvloers en ik kan nu zonder problemen in het hele huis komen. Na een niertransplantatie in 2018 ben ik zonder werk komen te zitten, terwijl ik me daarna juist beter voelde dan ooit. Gelukkig ben ik sinds oktober 2019 weer aan het werk bij de salarisadministratie van een accountantskantoor. Tot ik nierpatiënt werd was ik actief lid van een rolstoelbasketbalvereniging. Helaas kon ik dat niet blijven doen. Door mijn persoonlijke ervaringen weet ik inmiddels redelijk veel van de Wmo, werk en inkomen, gezondheid, toegankelijkheid en participatie. Ik denk de adviesraad te kunnen ondersteunen en daarmee u, mede-inwoners van Kaag en Braassem, te helpen.

 

Anne van Bostelen v.d. Zwet

Lid

Sinds juni 2020 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Ik ben geboren en getogen in Roelofarendsveen en woon hier, samen met mijn man, met veel plezier. Tot mijn pensionering in september 2019 heb ik gewerkt als directeur van twee basisscholen in onze gemeente; De Kleine Wereld en De Kinderarcke. In die functie heb ik mij ingezet voor de fusie van de basisscholen en de realisatie van IKC De Lei in Leimuiden en de nieuwbouw van De Kinderarcke in Rijnsaterwoude.

Na mijn pensionering wilde ik een deel van mijn vrije tijd ook nuttig besteden en iets doen met mijn werkervaring.

Mijn oog viel op de vacature voor de adviesraad. Na een loopbaan van ruim 40 jaar in het onderwijs wil ik mijn ervaring en kennis inzetten en een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en sociale vraagstukken waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Uiteraard gaat mijn belangstelling uit naar alles wat te maken heeft met jeugd; de zorg en het onderwijs. Maar ook ten aanzien van de WMO en de Participatiewet vind ik het belangrijk om als inwoner mee te denken en advies te geven over het te voeren beleid. Ik vind het belangrijk dat wij als bewoners invloed hebben op voorgenoemde beleidsterreinen, omdat die van grote invloed zijn op het welzijn van de inwoners van Kaag en Braassem.

Martien Wesselman

Aspirant lid

Tekst volgt

 

U kunt contact met ons opnemen via:

info@asd-kaagenbraassem.nl

Vacatures