Vacatures

Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem

Wil jij iets betekenen binnen het sociaal domein voor èn met inwoners van Kaag en Braassem? Heb jij ideeën om het beleid van de gemeente verder te helpen? Wil jij het college van burgemeester en wethouders hierover gevraagd èn ongevraagd adviseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)?
De ASD adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kaag en Braassem, gevraagd en ongevraagd, over zaken die te maken hebben met het sociaal domein. De term ‘sociaal domein’ omvat alle inspanningen die worden verricht op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en andere aanverwante taken. De ASD heeft op dit moment 4 plekken vacant. De leden van de ASD bereiden inhoudelijk de adviezen voor. Hierbij gebruiken wij gedeelde informatie van inwoners uit Kaag en Braassem. Daarnaast is er ook een nauw contact met de beleidsafdeling van de gemeente Kaag en Braassem.

De voornaamste taken zijn:
 Actief ophalen van en open staan voor signalen over het sociaal domein van inwoners uit de Kaag en Braassem (bijvoorbeeld door het bijwonen van congressen, werkgroepen, bijeenkomsten van belangenorganisaties, enzovoorts)
 Opbouwen en onderhouden van een netwerk van individuen en organisaties in het sociaal domein en een vertaalslag maken tussen beleid en praktijk
 Voorbereiden en formuleren van adviezen
 Deelnemen aan maandelijkse vergaderingen van de ASD (de eerste dinsdagavond van de maand).

Ons nieuwe lid:
 heeft ervaring/affiniteit met het sociaal domein
 neemt initiatief, is onafhankelijk en kan mensen verbinden
 heeft een brede blik en kan een totaaladvies geven
 woont in Kaag en Braassem en is gemiddeld 2 á 3 uur per week beschikbaar
 is onafhankelijk, dus niet verbonden aan een door de gemeente Kaag en Braassem gecontracteerde (zorg)organisatie, niet werkzaam bij de gemeente Kaag en Braassem en niet politiek actief als gemeenteraadslid of commissielid.

Wat bieden wij jou?
 Een unieke gelegenheid om inspraak vorm te geven in het sociaal domein
 Een positie waarbij je invloed kan uitoefenen op gemeentelijk beleid
 Een kans om jet kennis te ontwikkelen in het Sociaal Domein
 Werken in een team met betrokken vrijwilligers
 Een vrijwilligersvergoeding.

Solliciteren
Enthousiast geworden?
Stuur jouw motivatie en cv naar secretariaat@asd-kaagenbraassem.nl met vermelding van ‘Sollicitatie’ in de onderwerpregel. Gesprekken worden gevoerd door een selectiecommissie, bestaande uit drie leden van de adviesraad. De selectiecommissie zal kandidaten voordragen aan het college van burgemeester en wethouders. Dat doen we op basis van gesprekken en brieven. De benoeming is op persoonlijke titel voor een periode van vier jaar.

U kunt contact met ons opnemen via:

 

info@asd-kaagenbraassem.nl