Vacatures

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM        
Secretariaat: Mevr. A.H.S. van der Meerwww.asd.kaagenbraassem.nl 

Vacatures Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem

U wilt een goed en sociaalbeleid in de gemeente Kaag en Braassem?  Meepraten en verantwoordelijkheid willen nemen? Dan wil de Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem graag van uw expertise gebruik maken!

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kaag en Braassem, gevraagd en ongevraagd, over de beleidsontwikkeling en uitvoering van de  Jeugdwet, Wmo , Participatiewet en de Maatschappelijke Agenda (MAG).

Wat zijn de aandachtsgebieden van de adviesraad?

De Adviesraad heeft de aandachtsgebieden verdeeld in 5 domeinen: Geestelijke zorg, Wmo, Jeugd, Werk en Inkomen en Wonen.  Om alle ontwikkelingen in de aandachtsgebieden voldoende te kunnen volgen, bestaat de Adviesraad uit 14 leden, die gezamenlijk kennis en/of ervaring hebben op alle gebieden van de maatschappelijke zorg plus een onafhankelijk voorzitter.

Waar zijn we naar op zoek?

De Adviesraad is op zoek naar 4 nieuwe leden die:

  • bereid zijn om op vrijwillige basis werkzaamheden te verrichten;
  • geen betaalde functie hebben bij gemeente Kaag en Braassem of een lokaal werkende instelling op het gebied van het Sociaal Domein;
  • woonachtig zijn in de gemeente Kaag en Braassem;
  • affiniteit hebben met leefbaarheid (wonen), maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg (ggz), jeugdzorg, ouderenzorg, werk en inkomen, kwaliteit van zorg en dienstverlening door zorginstellingen;
  • beschikken over in het kader van genoemde wetgeving nuttige netwerkcontacten.

De Adviesraad streeft naar een vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen dus ook jongeren worden van harte uitgenodigd om te reageren.

Waar bestaan de werkzaamheden uit?

De werkzaamheden van de Adviesraadsleden bestaan uit het actief meedoen en input leveren aan twee van de vijf domeinen, het (mee) voorbereiden van een advies, het bijwonen van zes overlegvergaderingen per jaar, het onderhouden van contacten met de samenleving van Kaag en Braassem en het volgen van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Leden van de Adviesraad ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Heeft u interesse?

Stuur dan een beschrijving van uw achtergrond en motivatie naar de secretaris mw. Aleid van der Meer, email:  aleidvdmeer@gmail.com