Participatiewet

Werk en inkomen

Je hebt een fysieke of psychische beperking of bent statushouder of er is een andere reden waarom werk vinden lastig is. In dat geval kan de gemeente je helpen om jouw kans op het vinden en behouden van werk te vergroten. Lukt het nog even niet, dan is inkomensondersteuning mogelijk. Er zijn diverse financiële regelingen voor mensen met een minimum inkomen. Daarnaast wordt ook hulp geboden bij het ontstaan van schulden. Heb je al een schuld opgebouwd en lukt het niet meer om deze op eigen kracht af te betalen, dan kan de gemeente, De Driemaster, je daarbij ondersteunen.

Voor meer informatie kun je naar de website van  De Driemaster.

Kindpakketten

Alle kinderen horen mee te kunnen doen, samen te kunnen sporten, een zwemdiploma te kunnen halen of schoolspullen te kunnen kopen. Voor ouders van kinderen met een minimum inkomen heeft de gemeente allerlei voorzieningen.

De adviesraad brengt over bovengenoemde onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Daarvoor hebben we jou ook nodig om te horen hoe het beleid in de praktijk uitpakt. We onderhouden contact met inwoners van Kaag en Braassem die door de gemeente ondersteund worden op het terrein van werk en inkomen, geestelijke zorg en gezondheid en daarnaast ook met organisaties die in opdracht van de gemeente hulp bieden.

 

N.B. de ASD behandelt geen klachten. Heeft u een klacht over de uitvoering van de participatie-wet dan kunt u contact opnemen met de organisatie die uw voorziening levert of de gemeente.

Die organisaties hebben een klachtencommissie.

 

 

 

 

U kunt contact met ons opnemen via:

info@asd-kaagenbraassem.nl

Vacatures