Participatiewet

Werk en inkomen

De gemeente is verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Dit zijn onder meer mensen met een fysieke of psychische beperking, of bijv. statushouders. De gemeente ondersteunt mensen om te kijken hoe zij kunnen werken. En waar nodig zorgt de gemeente voor inkomstenondersteuning. Binnen werk en inkomen vallen verder onderwerpen zoals minimabeleid en schuldhulpverlening. De adviesraad brengt op deze onderwerpen gevraagd of ongevraagd advies uit. De adviezen worden gebaseerd op de inzichten die er zijn van hoe het beleid uitpakt in de praktijk. Daarvoor onderhoudt de adviesraad contact met burgers die hiermee te maken hebben en met organisaties die in opdracht van de gemeente taken uitvoeren voor werk en inkomen.

Geestelijke zorg

Er zijn veel vormen van psychische aandoeningen die in min of meerdere mate het leven van iemand kunnen beïnvloeden. De gemeente heeft binnen de Wmo de  taak om in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ook hulp en ondersteuning te bieden voor sociaal kwetsbare mensen, die zorg nodig hebben.

Denk aan het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang en het regelen van passende ondersteuning om te kunnen participeren in de samenleving (bijvoorbeeld dagbesteding, ontmoetingen en cursussen).  Of door activiteiten te organiseren, die er op gericht zijn om eenzaamheid tegen te gaan, structuur te brengen en te activeren.  

 

U kunt contact met ons opnemen via:

 

info@asd-kaagenbraassem.nl